ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χαρακτηρισμός Καταστήματος

Πελάτες - Λογαριασμοί
Τραπέζια(Αρίθμιση - reseervation)
Αποθήκη
Στατιστικά - Κίνηση